Zwrot towaru zakupionego w Internecie – prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i umowy poza lokalem przedsiębiorstwa

Powszechnie wiadomo, że jeżeli konsument kupi coś przez Internet albo na pokazie to najczęściej może to zwrócić sprzedawcy w terminie 14 dni. Jednak kto i w jakich dokładnie przypadkach może zwrócić towar?  O tym poniżej.

W przypadku zawarcia przez konsumenta umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje mu prawo do odstąpienia od tej umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Jest to tzw. prawo do namysłu umożliwiające zapoznanie się z towarem i rozważenie racjonalności zakupu. Takie uprawnienie nie przysługuje w przypadku sklepów stacjonarnych – chyba że przewidzą one takie prawo na innych zasadach – ale to już inny przypadek. Aby dokonać odstąpienia od umowy konsument musi dokonać dwóch czynności: złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a także dokonać zwrotu tworu. Dla zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia w ciągu tych 14 dni.

KTO MOŻE ZWRÓCIĆ ZAKUPY Z INTERNETU?

Od 1 stycznia 2021 roku odstąpić od umowy zawartej przez Internet może już nie tylko konsument, ale także przedsiębiorca na prawach konsumenta!

KIM JEST KONSUMENT?

Art. 22 (1) k.c. „Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.”

Zatem, konsumentem jest po prostu każda osoba fizyczna, która kupuje produkt na siebie, a nie na działalność gospodarczą czy spółkę.

KIM JEST PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA?

Art. 38a ustawy o prawach konsumenta Przepisy dotyczące konsumenta zawarte w niniejszym rozdziale stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oznacza to, że jeżeli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i zamawiasz towar nie związany z nią bezpośrednio – przysługują Ci takie same uprawnienia do odstąpienia od umowy jak konsumentowi. Najlepiej wytłumaczyć to na przykładzie

Przykład

Marek jest malarzem pokojowym i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 2 stycznia 2021 r. dokonał dwóch zakupów przez Internet „na firmę”. W sklepie A kupił wałek do malowania mieszkań klientów, w sklepie B kupił kodeks cywilny, aby wiedzieć jak napisać umowę z klientem.

Marek może dokonać zwrotu kodeksu cywilnego, ponieważ nie jest on bezpośrednio związany z jego działalnością – Marek jest traktowany jak konsument. Marek nie może jednak dokonać zwrotu wałka do malowania, bo jest związany bezpośrednio z  jego działalnością – Marek jest traktowany jak przedsiębiorca.

Przykład II

Ania jest adwokatem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. 2 stycznia 2021 r. dokonała dwóch zakupów przez Internet „na firmę”. W sklepie A kupiła wałek do malowania ścian w kancelarii, w sklepie B kupiła kodeks cywilny potrzebny do pisania apelacji i umów.

Ania może dokonać zwrotu wałka do malowania, ponieważ nie jest bezpośrednio związany z jej działalnością – Ania jest traktowana jak konsument. Ania nie może dokonać zwrotu kodeksu cywilnego, bo jest związany bezpośrednio z jej działalnością – Ania jest traktowana jak przedsiębiorca.

TERMINY

Termin na odstąpienie wynosi zawsze 14 dni, różni się natomiast moment, od którego liczymy ten termin – jest to zależne od nabywanego towaru:

W najczęstszym przypadku, tj. dostawie pojedynczej rzeczy termin należy liczyć od dnia jej otrzymania

Przykład

5 maja zamówiono sukienkę, która została dostarczona 10 maja. Ostatnim dniem, w którym można złożyć oświadczenie o odstąpieniu jest 25 maja

W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje wiele towarów, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach – początek terminu liczy się od dnia otrzymania przez konsumenta ostatniej części lub partii.

Przykład

Asia 1 maja złożyła zamówienie na dziecięcy domek ogrodowy wraz ze zjeżdżalnią (jeden produkt). Domek został doręczony 5 maja, zaś zjeżdżalnia w osobnej przesyłce 15 maja. Termin na odstąpienie liczy się od dnia 15 maja, a więc upływa on 29 maja.

Gdy umowa sprzedaży polega na regularnym dostarczaniu towarów przez określony czas – rozpoczęcie terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu następuje w momencie otrzymania pierwszej rzeczy.

Przykład

Asia zamówiła w dniu 1 maja roczną prenumeratę drukowanego magazynu „XYZ”, pierwszy numer otrzymała 10 maja i od tego dnia liczy się termin na odstąpienie.  Termin na odstąpienie upływa więc 24 maja.

W przypadku umów obejmujących usługi bądź zlecenia termin liczy się następująco:

Przykład

Asia w dniu 1 maja zawarła umowę świadczenia usług medycznych poza lokalem przedsiębiorstwa i od tego dnia liczy się termin na odstąpienie. Termin na odstąpienie upływa więc 15 maja.

Roczny termin na odstąpienie od umowy?

Jeżeli konsument na etapie dokonywania zakupu nie został poinformowany o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy, ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia w ciągu 12 miesięcy od wyżej wskazanego terminu. Jeżeli w tym czasie sprzedający poinformuje konsumenta o tym prawie, termin ten liczy się od dnia otrzymania informacji.

Przykład

Asia założyła zamówienie w sklepie internetowym i nie została poinformowana o prawie do odstąpienia.  Zamówienie otrzymała w dniu 1 maja 2020 roku, termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu upłynie w dniu 1 maja 2021 roku.

Przykład II

Asia złożyła zamówienie w sklepie internetowym i nie została poinformowana o prawie do odstąpienia.  Zamówienie otrzymała w dniu 1 maja 2020 roku, sprzedający poinformował ją o prawie do odstąpienia w dniu 1 lipca 2020 roku,  termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu upłynie w dniu 15 lipca 2020 roku.

SPOSÓB ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu w dowolnej formie, tj. mailowo lub korespondencyjnie na formularzu lub opisując swoje intencje własnymi słowami.

Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca dopuszcza złożenie tego oświadczenia drogą elektroniczną, to jest zobligowany do potwierdzenia jego otrzymania, np. mailowo.

O terminowym złożeniu oświadczenia o odstąpieniu stanowi moment wysłania oświadczenia o odstąpieniu – nie zaś termin odesłania towaru. Odesłanie towaru powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwlekając z odesłaniem towaru, należy pamiętać, że sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem środków.

 

0

One Response